Coronavirus Information på dansk / Information in English

Om Hoffs samling – Københavns Universitet

Desmid > Om Hoffs samling

Om Hoffs samling

Iflg. 1889-årbogen for Københavns Universitet (Goos 1889) blev Richard Theodor Hoffs desmidiacé-samling indkøbt af Botanisk Museum i 1887 for 160 kr. Den omfattede ca. 600 mikroskopi præparater samt diverse konserverede prøver i flasker, tegninger og manuskripter over materiale indsamlet på Bornholm over en periode på ca. 15 år. Enkelte præparater indeholder dog også materiale fra Norge og Sverige, som Hoff fik af Carl Frederik Otto Nordstedt som på den tid var den førende desmidiolog. Nordstedt blev bedt om at gennemgå Hoffs samling hvilket resulterede i en afhandling over Bornholms desmidiaceer baseret på Hoffs indsamlinger (Nordstedt 1888).

C.F.O. Nordstedt

Iflg. Nordstedt indeholdt samlingen kun ca. 500 præparater, et ikke nærmere specificeret antal flasker og prøverør samt Hoffs noter vedr. artsidentifikation. På flere af disse noter har Nordstedt tilføjet sine egne notater og skitser – specielt på arter hvor han var uenig med Hoffs artsbestemmelse. I alt fandt Nordstedt 142 arter, og accepterede kun én af Hoffs nye arter.

I dag er samlingen placeret i algeherbariet på Statens Naturhistoriske Museum, men omfatter kun 400 mikroskopipræparater samt Hoffs identifikations noter eller ’ID-kort’. Det har ikke været muligt at lokalisere de manglende præparater, flasker, rør, tegninger og manuskripter, bortset fra 10 præparater som nu befinder sig på Botanisk Museum i Lund. Syv af disse er faktisk lavet af Nordstedt men med Hoffs materiale.

Alle mikroskopi præparater er nu blevet digitaliseret. Ligeledes er Hoffs ID-kort blevet affotograferet og samlet i en pdf-fil med arterne ordnet alfabetisk, og de enkelte ID-kort (arter) linket til de relevante præparater. Dvs. søgning på en specifik art vil returnere det relevante ID-kort og præparater.

Desværre er mange præparater i en dårlig stand pga. af udtørring af indlejringsmidlet. I nogle tilfælde er det stadig muligt, at verificere artsbestemmelse eller lokalisere ’specimens’. I andre tilfælde er det ikke længere muligt at lokalisere specimen.

Vi ved desværre ikke så meget om R. T. Hoff. Han blev født i Vejle 7. oktober 1824 og døde i Rønne 13. februar 1887. Han studerede teologi og historie ved Københavns Universitet, hvor han afsluttede sine studier i 1852. I 1853 blev han gymnasielærer i Rønne, hvor han underviste i latin og tysk indtil sin død. Foruden sin store interesse for botanik interesserede han sig for politik og sad i Rønne byråd i perioden 1870-76 (kilde: http://brindt.dk/erik_brindt/13700.htm).