Coronavirus Information på dansk / Information in English

Om Børgesens samling – Københavns Universitet

Desmid > Om Børgesens samling

Om Børgesens samling

Frederik Børgesen (ca. 1940)

Frederik Christian Emil Børgesens desmidiacé samling omfatter materiale som primært er indsamlet på Bornholm, men også fra forskellige steder på Sjælland, og 6 præparater er materiale fra Island. Materialet fra Sjælland har aldrig været publiceret, men Børgesen (1899) lavede en afhandling over Islands fersksvandsalger inkl 58 desmidiaceé-arter. Dog indeholder præparaterne kun 2 af disse arter (Cosmarium botrytis, Staurastrum hexaceros).

Statens Naturhistoriske Museum fik overdraget samlingen af Børgesens enke i 1963. Imidlertid er samlingen i dårlig stand pga. af omfattende indtørring af glycerin-indlejringsmediet, og i mange præparater er det ikke muligt at genfinde specimens.

Børgesen (1889) lavede en afhandling over sine fund fra Bornholm. Han anså den som et lille supplement til Nordstedts (1888) tidligere publikation, men tilføjede dog 44 arter inkl. 5 nye arter/varieteter. Publikationen over Bornholms desmidiaceér var iøvrigt Børgesens første og blev lavet mens han stadig var student, idet han blev færdig som mag. scient ved Kbh. Universitet i 1891.

Efterfølgende er Børgesen mest kendt for sine omfattende studier af makroalger fra mange forskellige steder i verden, bl. a. Færøerne, De Dansk Vestindiske Øer sam de Kanariske øer (Christensen 1913, Kristiansen 1996).

Se også Phycological Trailblazer no 5 Frederik Børgesen.