Image of algae

Danske koblingsalger

Koblingsalger er stor gruppe af grønalger som udelukkende findes i ferskvand. Celler indenfor denne gruppe er ubevægelige (uden svingtråde), og den kønnede formering foregå derfor via sammensmeltning (kobling) af to tætliggende celler. Koblingsalger omfatter de meget smukt formede en-cellede desmidiaceer, som er karakteriseret ved at have en bilateral symmetri omkring en central indsnøring af cellen. Desmidiaceerne omfatter mange arter som udelukkende forekommer i næringsfattige sure lokaliteter som f.eks. højmoser og fattigkær.

J.P. Jacobsen

J.P. Jacobsen

Der eksisterer forbløffende få studier over diversiteten af danske koblingsalger eller desmidiaceer. F.eks. er afhandlingen af den berømte danske forfatter J.P. Jacobsen (1875/1876) stadig det mest omfattende og betydelige studie af danske desmidiaceér. Efterfølgende blev der publiceret to mindre afhandlinger over desmidiacé-floraen på Bornholm af henholdsvis Nordstedt (1888) og Børgesen (1889). Disse studier var baseret på indsamlinger af overlærer R. T. Hoff fra Bornholm samt F. C. E. Børgesen.

Statens Naturhistoriske Museums Algeherbarium opbevarer begge samlinger som tilsammen består af 510 permanente mikroskopi-præparater. Børgesens samling indeholder desuden materiale fra Sjælland som aldrig har været publiceret.

Takket være støtte fra 15. juni Fonden er begge samlinger nu blevet digitaliseret og søgning i samlingerne er nu mulig via denne hjemmeside.